Inilah Kemistisan Malam Satu Suro yang Tak Terungkap

16. March 2016 Dunia Mistik 0
Inilah Kemistisan Malam Satu Suro yang Tak Terungkap
Banyak yg merayakan 1 Suro serta melihat sebagai hari sakral. Dengan cara rutinitas turun temurun, biasanya orang berharap “ ngalap berkah” beroleh barokah pada hari besar yg suci ini. Waktu malam 1 Suro, kebanyakan orang laksanakan laris prihatin utk tdk tidur semalam bosan atau sepanjang 24 jam.

Inilah Fakta Tersembunyi Mengenai Khodam

Inilah Fakta Tersembunyi Mengenai Khodam
  Kemampuan-kemampuan yang dapatkan orang yang lakukan olah batin seperti puasa, bertapa, semedi, membaca mantra atau wirid amalan spesifik sebenarnya yaitu dari ” Khodam ” diakui maupun tak, tiap-tiap olah batin yang dikerjakan manusia senantiasa menyebabkan energi-energi yang mempunyai kesadaran/kecerdasan sendiri, berikut peran dari khodam mereka di ciptakan Tuhan sebagai penghubung yang membawa kemampuan supranatural ...

Karakter Wanita Berdasarkan Primbon Jawa

12. March 2016 Dunia Mistik 0
Karakter Wanita Berdasarkan Primbon Jawa
Utk mendalami watak serta tabiat wanita, pengetahuan tradisional Jawa tidak hanya ada pengetahuan katuranggan wanita di kenal juga Candraning Wanita atau Candra Wanita. Pengetahuan ini menitik beratkan pada raut muka tanpa ada meniadakan area -bagian badan yang lain. Rinciannya merupakan sebagaimana berikut :