Ahli amalan doa pelintir merica dari Padang

Ahli amalan doa pelintir merica dari Padang – Pengertian ilmu pelet secara harfiah adalah, jenis ilmu nonfisik yang berfungsi memperdaya jiwa si wanita.

Ahli amalan doa pelintir merica dari Padang

Tidak dimungkiri media memikat gadis begitu banyak sekali jenisnya.

Salah satunya yaitu dengan memakai media ilmu pelet pelintir merica.

Cara memelet wanita dengan memakai media ilmu pengasihan pelintir merica ini yaitu di antara Cara yang berkhasiat untuk menaklukkan cinta siapa saja yang kita inginkan.


Cara memelet lawan jenis tersebut sudah digunakan sejak dahulu kala.

Ilmu pelet ini adalah ilmu warisan dari tetua bumi nusantara.

Pengasihan Pelintir merica umumnya digunakan manakala orang memang sungguh telah putus asa oleh orang yang dicintainya.

Baik itu manakala dikecewakan cintanya ataupun saat rasa sayangnya tak terbalas oleh pujaan hatinya.

Dari kemarahan inilah banyak orang yang belajar ke pakar supranatural untuk menguasai beberapa ilmu pelet, dan memiliki cara memelet lawan jenis dengan bervariasi cara lain.

Salah satunya yang paling diminati yaitu ilmu pelet pelintir merica ini.

Pada intinya, ilmu pelet pengasihan sangat beragam manfaat, karena tidak hanya digunakan untuk urusan cinta.

Ahli amalan doa pelintir merica dari Padang

Pengasihan yang sifatnya umum contohnya, pelet ini termasuk ragam ilmu metafisik yang seperti dengan pelet, namun tidak untuk urusan asmara.

Tema Saya kesempatan ini, tidak untuk membahas variasi ilmu pelet dan khasiatnya, namun saya akan membahas mengenai ilmu pelet tingkat tinggi.

Mengapa ilmu pelet pelintir merica dalam daftar kategori pelet tingkat tinggi? Sekarang juga anda lanjutkan membaca.

Siapa yang tidak kenal Ilmu pelet pelintir merica, pelet ini adalah ilmu pelet kuno yang sangat masyur.

Ragam ilmu pelet sangat banyak, tiap-tiap memiliki tradisi, amalan atau kepercayaan, dan ciri khas dengan dunia gaib pula keilmuannya.

Tidak terkecuali rapalan doa pelet yang dijadikan rahasia pada ilmu pelet pemikat ini, wilayah satu berbeda dengan daerah lainnya, hal ini terjadi oleh bahasa yang beragam.

Cara memelet wanita dengan pelet pelintir merica ini mudah dijalankan siapapun.

Begitu ampuh dan tidak perlu perlu tirakat.

Berikut cara memelet lawan jenis dan langkah-langkahnya yang wajib dilakukan:

Doa pelet pelintir merica

“Niat Ingsun Matek asmoro Aji Palintir, astaku kaplintir sukmamu kaplintir, ngrasuk ono ing guo garbone………..(orang yang Anda sukai), manjing ono ing napsu, kumantil marang ing ati, Tumekoho siro marang sliraku ”

Lalu teruskan membaca mantra:

Man Pajaro Goiro Kosiro {sebanyak 33 kali)

Ambil merica

Taruh di jari merica itu sambil dipelintir dan sambil merapalkan mantra diatas itu

Rapalkan sebanyak 33 x sembari memvisualisasikan lawan jenis yang akan menjadi target.

Bila selesai tiupkan 3x ke merica itu

Jalankan selama 3 hari berturut-turut

Ahli amalan doa pelintir merica dari Padang

Manakala berdekatan dengan si target, bacalah mantranya dan pelintir mericanya, tanpa sepengetahuan si target

Jika sudah melakukan amalan cara memelet wanita , kita cukup menunggu hasil dari amalan tersebut.

Senantiasa selaraskan dengan upaya lahir supaya amalan ini cepat terlaksana.

Ahli amalan doa pelintir merica dari Padang

Secara Ringkas, Pelet Merica memakai merica yang telah dikasi mantra khusus, dengan teknik dipilin mericanya.

Kehebatan ilmu pelet yang satu ini sungguh tak dikhawatirkan lagi.

Begitulah cara memikat wanita dengan ilmu pelet pemikat pelintir merica, Anda boleh mengamalkan.

Namun yang perlu diingat adalah jangan dipakai untuk coba-coba.

Ahli amalan doa pelintir merica dari Padang – Laksankan amalan ini bila kondisinya sudah terpaksa saja.

Jikalau Anda hendak memanfaatkan media berkhasiat ilmu pelet yang lebih luar biasa dari ilmu pelet plintir mrica lainnya, kunjungi www.MistikKamasutra.com

 

Atau kontak nomer berikut:

0822 4272 2014