Ahli jimat pelintir merica dari Bali

Ahli jimat pelintir merica dari Bali – Penyebutan ilmu pelet secara bahasa adalah, varian ilmu spiritual yang berkhasiat memperdaya pikiran si target.

Ahli jimat pelintir merica dari Bali

Tak dimungkiri Sarana pemikat wanita sangat banyak sekali jenisnya.

Diantaranya ialah dengan menggunakan sarana ilmu pelet pelintir merica.

Teknik menaklukkan perempuan dengan memakai media ilmu pelet pelintir merica ini yaitu di antara Cara yang luar biasa untuk memikat hati siapa saja yang kita tuju.


Cara memikat perempuan ini sudah dipakai sejak dulu kala.

Ini adalah ilmu turun temurun dari nenek moyang tanah nusantara.

Pelintir merica umumnya digunakan manakala Anda memang benar-benar telah putus asa oleh orang yang dicintainya.

Entah itu manakala diputusin orang yang disukai ataupun saat rasa sayangnya di tolak oleh wanita.

Dari awal rasa kecewa itulah tak sedikit orang yang menimba ilmu ke pakar supranatural untuk menguasai beberapa ilmu pelet, dan menguasai cara memelet wanita dengan bervariasi cara lain.

Di antaranya yang paling terkenal ialah ilmu pengasihan pelintir merica ini.

Pada dasarnya, ilmu pelet pemikat wanita begitu beragam khasiat, sebab tidak hanya dimanfaatkan untuk masalah asmara.

Ahli jimat pelintir merica dari Bali

Pengasihan yang sifatnya umum misalnya, ini kategorinya jenis ilmu metafisik yang seperti dengan pelet, tapi tidak untuk hal asmara.

Artikel kita kesempatan ini, tidak untuk membahas jenis-jenis ilmu pengasihan dan manfaatnya, tetapi kita akan mengulas mengenai ilmu pelet unik.

Kenapa ilmu pelet pelintir merica masuk ke kategori pelet unik? Silahkan anda teruskan membaca.

Siapa yang tidak kenal Ilmu pelet pelintir merica, pengasihan ini adalah ilmu pelet kuno yang sangat terkenal.

Variasi ilmu pelet begitu banyak, setiap daerah mempunyai lelaku, kebudayaan atau keyakinan, dan kekhasan dengan klenik maupun keilmuannya.

Termasuk rapalan mantra pelet yang dipakai kunci pada ilmu pelet pemikat ini, wilayah satu berbeda dengan wilayah yang lainnya, ini dipengaruhi karena bahasa yang beragam.

Cara memelet wanita dengan pengasihan pelintir merica ini gampang untuk dijalankan oleh siapapun.

Begitu dahsyat dan tidak perlu harus lelaku.

Inilah cara memelet wanita dan langkah-langkahnya yang harus dijalankan:

Doa ilmu pelet pelintir merica

“Niat Ingsun Matek asmoro Aji Palintir, astaku kaplintir sukmamu kaplintir, ngrasuk ono ing guo garbone………..(orang yang Anda tuju), manjing ono ing napsu, kumantil marang ing ati, Tumekoho siro marang sliraku ”

Lalu teruskan membaca mantra:

Man Pajaro Goiro Kosiro {sebanyak 33 kali)

Ambil merica

Taruh di jari biji merica tersebut sembari dipelintir dan sembari merapalkan mantra diatas itu

Bacalah sebanyak 33 kali sembari membayangkan wanita yang akan menjadi target.

Setelah selesai hembuskan nafas 3x ke merica itu

Lakukan selama 3 hari beruntun

Ahli jimat pelintir merica dari Bali

Manakala berpapasan dengan si wanita, bacalah doanya dan pelintir mericanya, tanpa sepengetahuan si target

Setelah melaksanakan amalan cara memelet wanita , Anda tinggal menanti hasil dari amalan tersebut.

Selalu selaraskan dengan upaya lahir supaya ilmu ini segera terlaksana.

Ahli jimat pelintir merica dari Bali

Ringkas, Pelet Plintir Merica memakai merica yang sudah diberi doa khusus, dengan cara dipilin mericanya.

Kehebatan ilmu pelet ini sungguh tidak dikhawatirkan lagi.

Begitulah cara memikat lawan jenis dengan ilmu pelet pemikat pelintir merica, siapa saja boleh menggunakannya.

tetapi yang perlu diingat ialah jangan dipakai untuk main-main.

Ahli jimat pelintir merica dari Bali – Lakukan lelaku ini bila memang telah terpaksa saja.

Jikalau Anda hendak memanfaatkan media bertuah ilmu pelet yang lebih dahsyat dibanding ilmu pelet plintir mrica lainnya, kunjungi www.MistikKamasutra.com

 

Atau hubungi nomer berikut:

0822 4272 2014