Fakta Dibalik Batu Bertuah Akik Combong

Batu-Combong

Untuk beberapa peminat Batu Akik serta orang-orang yang lekat dengan beberapa hal supranatural, arti ini telah tak asing lagi dengan yang namanya Batu Combong. Batu Combong mempunyai susunan fisik yang cukup aneh apabila diliat dari segi atas serta bawah, lantaran Batu itu mempunyai lobang (combong) yang tembus dari segi atas ke segi bawah batu. Serta lubang yang terbentuk ini yaitu asli dari asal muasal batu itu.

Batu Combong biasanya dari type Batu Akik Sulaeman. Namun ada pula dari type Kecubung yang kerap dikatakan sebagai Kecubung Combong. Kecubung Combong ini begitu langka di banding kehadiran Batu Akik Sulaeman yang combong. Banyak yang yakini muatan gaib yang membawa Batu Combong ini bermanfaat jadi batu pengasihan, atau yang lain.

 

Pada umumnya, Batu Combong mempunyai cirri-ciri fisik yang khas, yakni mempunyai lubang di dalam, atau di tepi penampang batu. Type Batu ini cukup banyak didapati di beberapa penjual batu cincin di kaki lima. Biasanya dari Type Batu Akik Sulaeman. Serta belum pernah dijelaskan yang masuk kelompok batu Mulia namun mempunyai lubang/combong terkecuali Kecubung (Kecubung Combong).

 

Seperti biasanya batu Akik, Batu Akik Combong mempunyai kandungan keras cukup rendah, yakni pada 5 – 6 Mohs, hal semacam ini karena mempunyai mineral umum yang berbentuk cadas, dan ikatan antar molekul yg tidak seerat batu Mulia kelas-1. Mitos serta narasi mistik yang mengedar yaitu semuanya batu yang berlobang di tengahnya menaruh tuah/manfaat sendiri, terlebih sekali untuk pelet atau pengasihan?

 

Sampai kini, banyak orang-orang meyakini serta mencari Batu Combong lantaran tuahnya. Meskipun batu Akik Combong cukup ini gampang kita jumpai dipasaran, namun untuk mencari yang betul-betul bertuah serta mempunyai manfaat tidaklah gampang. Lantaran untuk Batu Akik Combong yang dimaksud betul-betul bermanfaat mesti lewat rangkaian pengujian yang berbentuk supranatural.

baca juga:

Doa Amalan Penangkal Ilmu Pelet

 

Diliat dari fisikal, banyak dipasaran Batu Akik berfisik Combong, namun sesungguhnya batu ini combongnya yaitu buatan (bukanlah asli alam). Batu Combong menurut info berasal berbahan yang memiliki banyak unsur air, salah satunya :

 

  • Batu yang berasal berbahan cadas kali atau pegunungan yang memiliki warna kuning bercampur orange. Batu dengan ciri khas seperti ini memiliki 3 pamor/ruas batu, yakni : a. Pamor Sulaiman. b. Pamor Air Widuri serta c. Pamor Collono (mulus). Batu ini dimaksud Kinyang atau Kenanga.
  • Batu yang datang dari mata air yang membeku serta memiliki ciri khas warna hitam. Batu ini memiliki dua pamor : a. Pamor Madu ; serta b. Pamor Sulaiman. Batu ini dikatakan sebagai Yaman Jawa

 

  • Batu yang datang dari dalam batu cadas. Serta umum memiliki warna putih gajih atau lemak. Batu ini memiliki berbagai macam pamor. Seperti : Urat Serabut, Urat Widuri, Urat Sumur Bandung, Urat Cempaka, Urat angka, dan sebagainya. Umumnya batu ini dimaksud Angkik.

 

 

Mengenai keaslian Batu Akik Combong

Banyak penjual menyampaikan Batu Akik Combong yang di jual sebagai Batu Combong yang asli mempunyai lubang dari alam. Namun tak ada kelirunya kita mempelajari sebelumnya beli lantaran sekarang ini banyak di jual Batu Combong yang Aspal (Asli Namun Palsu). Ada cara-cara untuk mempelajari keaslian Batu Akik Combong :

 

  • Jika dipegang, Batu berasa berat serta didalamnya memiliki serabut urat batu.
  • Jika Lubang diliat dari dekat, lubang itu berbentuk alami, bukanlah bikinan, seperti dikikir atau dibikin beragam bentuk lubang.
  • Permukaan lubang tampak serta berupa kasar dan tak mulus.

 

Tentang Batu Akik Combong, pakar perbatuan Indonesia, Ir. Sujatmiko lakukan riset serta mengatakan sudah temukan suatu hal pada suatu bahan batu yang penuh dengan lubang. Didalam Batu Combong yang dia saksikan melalui kaca pembesar, banyak diliatnya mkhluk hidup. Tetapi tak tahu dari type apa. Yang tentu didalam batu itu ditempati sebagian spesies yang susah dipahami oleh akal kita.

 

Mungkinkah itu cuma keberuntungan atau memanglah riil? Wallahu’alam. Namun menurut dunia supranatural, Batu Combang yang asli memanglah meyakini kemampuan yang bersumber dari makhluk gaib. Si makhluk bersemayam didalam satu batu cincin itu. Info yang lain mengatakan tabir rahasia dari tuah Batu Combong melalui ajaran serta pengetahuan beberapa Pakar Hikmah terdahulu. Info mengatakan kalau di jaman beberapa Wali Songo, Batu Combong banyak dipakai sebagai pengukur saat jam untuk melakukan keharusan sholat.

aura-pesona

Beberapa Wali mengerti Batu Combong pada saat itu dengan nama “Tuloq Ukur” (Batu Pengukur). Batu ini bakal jadi penentu saat melalui cahaya matahari yang masuk melalui lobangnya. Baru sesudah beberapa Wali temukan langkah lain yang lebih sederhana mengenai memastikan saat. Batu Combong berpindah manfaat jadi batu kecil melalui asahan tangan beberapa Wali Allah yang dimaksud dengan nama Angkik Jawa Sih Pingalem (Akik Jawa yang disenangi). Mungkin saja dari asal nama berikut, hingga batu ini memiliki tuah atau berkhodam. Tersebut sedikit serta sekelumit misteri dari Batu Akik Combong, Kembali pada pada hakekat kemampuan, manusia, serta makhluk hidup, kalau semua sumber kemampuan cuma dari Allah Ta’alaa,