Pakar ilmu pelintir merica 2010 dari Sorong

Pakar ilmu pelintir merica 2010 dari Sorong – Penyebutan ilmu pelet menurut harfiah adalah, jenis ilmu metafisik yang berguna mempengaruhi roh si target.

Pakar ilmu pelintir merica 2010 dari Sorong

Tak dimungkiri Sarana pengasihan gadis begitu banyak jenisnya.

Diantaranya yaitu dengan memakai sarana ilmu pelet pelintir merica.

Teknik memelet gadis dengan memakai media ilmu pengasihan pelintir merica ini adalah di antara Cara yang terbukti untuk menaklukkan hati target yang kita tuju.


Teknik menaklukkan gadis tersebut telah dipakai mulai dahulu kala.

Ilmu pelet ini merupakan ilmu turun temurun dari leluhur bumi Jawa.

Ilmu Pelet Pelintir merica biasanya dipakai ketika Anda memang sungguh telah dibuat kecewa oleh pasanganya.

Baik itu manakala dikecewakan orang yang disukai ataupun saat cintanya di tolak oleh pujaan hatinya.

bermula dari rasa kecewa itulah banyak orang yang belajar ke guru spiritual untuk belajar beberapa ilmu pelet, dan mempelajari cara memikat lawan jenis dengan bervariasi teknik lain.

Di antaranya yang paling masyhur yaitu ilmu pelet pelintir merica ini.

Pada dasarnya, ilmu pelet pengasihan sangat beragam fungsi, sebab bukan Cuma digunakan untuk urusan cinta.

Pakar ilmu pelintir merica 2010 dari Sorong

Pengasihan umum sebagai contoh, ini kategorinya jenis ilmu ghaib yang mirip dengan pelet, namun tak untuk hal percintaan.

Tulisan Saya kesempatan ini, tidak untuk membahas variasi ilmu pengasihan dan khasiatnya, tetapi kita akan membahas mengenai ilmu pelet tingkat tinggi.

Kenapa ilmu pelet pelintir merica masuk ke kategori pelet ampuh? Silahkan lanjutkan membaca.

Tak sedikit yang tahu Ilmu pelet pelintir merica, pelet ini adalah ilmu pelet kuno yang sangat populer.

Ragam ilmu pelet sangat banyak, setiap daerah mempunyai tradisi, amalan atau kepercayaan, dan kekhasan dengan dunia gaib pula keilmuannya.

Tidak terkecuali doa pelet yang dipakai kunci pada ilmu pelet pemikat ini, wilayah satu bertolak belakang dengan wilayah lainnya, ini terjadi oleh bahasa yang bervariasi.

Cara memelet wanita dengan ilmu pelet pelintir merica ini gampang untuk dilakukan siapapun.

Sangat ampuh dan tanpa harus lelaku.

Berikut cara memelet lawan jenis dan trik yang wajib dijalankan:

Doa pelet pelintir merica

“Niat Ingsun Matek asmoro Aji Palintir, astaku kaplintir sukmamu kaplintir, ngrasuk ono ing guo garbone………..(orang yang Anda sukai), manjing ono ing napsu, kumantil marang ing ati, Tumekoho siro marang sliraku ”

lantas lanjutkan membaca mantra:

Man Pajaro Goiro Kosiro {sebanyak 33 kali)

Ambil biji merica

Pegang merica itu sambil dipelintir dan sambil merapalkan doa yang telah dituliskan itu

Rapalkan sebanyak 33 kali sambil membayangkan wanita yang akan jadi target.

Setelah selesai tiupkan 3x ke merica itu

Jalankan selama 3 hari berturut-turut

Pakar ilmu pelintir merica 2010 dari Sorong

Manakala ketemu dengan si wanita, bacalah doanya dan pelintir mericanya, tidak perlu sepengetahuan si target

Sehabis melaksanakan ritual cara memikat lawan jenis , Anda cukup menanti hasil dari amalan tersebut.

Senantiasa selaraskan dengan usaha lahir agar amalan ini segera terasa hasilnya.

Pakar ilmu pelintir merica 2010 dari Sorong

Secara Ringkasnya, Pelet Plintir Merica menggunakan merica yang sudah diberi doa khusus, dengan teknik dipelintir mericanya.

Kehebatan ilmu pelet ini sungguh tak dikhawatirkan lagi.

Demikianlah cara memikat lawan jenis dengan ilmu pelet pemikat pelintir merica, siapa saja boleh mengamalkan.

Namun yang perlu digarisbawahi ialah jangan digunakan untuk coba-coba.

Pakar ilmu pelintir merica 2010 dari Sorong – Lakukan lelaku ini bila memang telah terpaksa saja.

Jikalau Anda ingin mendapatkan media berkhasiat ilmu pelet yang lebih luar biasa daripada ilmu pelet plintir mrica yang lain, kunjungi www.MistikKamasutra.com

 

Atau kontak nomer berikut:

0822 4272 2014