Tiga Amalan Ini untuk Melumpuhkan Jin Jahat

malan untuk melumpuhkan jin

malan untuk melumpuhkan jin

Pada saat pagi ini, sedikit saya bakal mengupas bahasan satu pengetahuan membentengi diri dari serangan musuh yg tidak tampak oleh mata seperti, santet, tenung, serta pengetahuan yang lain yang senantiasa di gunakan oleh dukun pengetahuan hitam dengan mempergunakan tenaga jin jahat. Serta pengetahuan inipun layak dipakai untuk orang yang sudah mahir lakukan Perjalanan Astral atau Meraga Sukma jika tengah lakukan hal itu, berjumpa dengan jin jahat yang tidak bisa jadikan teman dekat serta mengajak adu kemampuan. Pada saat yang lain saya bakal menulis mengenai meraga sukma ini.

Tiga jenis pengetahuan yang menginginkan saya berikan pada pengunjung akarasa itu yaitu ;

Kulhu Sungsang

Pengetahuan ini bermanfaat untuk penolak tenung serta penolak jin jahat, konon apabila mantra ini di baca badan jin bakal merasa terbakar. Walau demikian untuk mempunyai ajina imu ini mesti lewat laris batin yang perlu ditempuh terlebih dulu, mesti dengan berpuasa mutih sepanjang tujuh hari tujuh malam kemudian lakukan pati geni dua hari dua malam sesudah lakukan puasa mutih seperti di atas.

Serta ini yaitu mantranya ;

“Bismillahhirrahmanirrohim.

Kulhu sungsang rajah imanku

Kulhu sungsang kekudungku

Malaikat zabarail tetekanku

Tinuntun kangjeng nabi Muhammad

Laa illaha illallah

Alaihi wa salam agung”
buka-aura-tempat

Gembala Geni
Pengetahuan ini bermanfaat untuk memagari badan dari serangan musuh yg tidak kentara seperti tenung, membuat perlindungan tempat tinggal dari dampak negatif serta dapat juga membakar jin jika dibacakan mantranya. Mengenai laris yang perlu ditempuh yaitu ; puasa mutih tujuh hari tiap-tiap bln. sepanjang tujuh purnama serta disudahi dengan lahu ngebleng sepanjang dua malam. Mantranya seperti berikut ;

“Ingsun ngadeg telenging lamgit

Ingsun ngadeg telenging bumi

Apa rupane telenging langit lan bumi

Watu kumalasa padang gumilang

Apa rupane telenging bumi lan langit

Ambal sadhasere bumi ambal wewe lembuliyu

Sakathahe ingkang dumadi sami kadhep marang aku

Saja papak sanisoring langit saduwure bumi

Ora kadhepa marang saya bumi ambal watu liyu

Alas sungil tan tumomo maring aku

Lamun ora nggeguru marang saya sida lebur

Aju musnah ilang tan ana raga kumala

Sima dening ujarku pupus dening kersaning Allah

Serta sebagai mantra ketiga, adalh KULHU GENI. Mengenai mantra ini di baca sesudah laris batin sebagai kriteria untuk mempunyai ajian pengetahuan ini dikerjakan jadi bakal terwujud apabila ;

Satu kali tangan jin samping kiri bakal merasa putus

2 x tangan kanan bakal merasa putus

Tiga kali tubuhnya merasa hancur

Empat kali bakal merasa musnah

Lima kali apabila di baca lalu ditiup pada gelas diisi air bakal dapat mengobati orang yang kesurupan

Serta enam kali apabila masuk ke daerah angker, mendengar mantra itu semua jin yang ada di lokasi itu, bakal lari

baca juga:

Dengan Cara Ini, Anda Bisa Menangkal Santet

Mengenai laris batin yang perlu ditempuh yaitu seperti berikut ; berpuasa sepanjang tiga hari tiap-tiap sening pahing, lalu pati geni satu hari semalam.

Di bawah ini yaitu mantranya ;

“bismillahirromanirrohim…

Kulhu Allohu Ahadz

Kun sepertiun

Saat iku kadirullahi ta ala

Abadan abadan’

Atau dapat pula dengan dengan mantera ini’

“bismillahirrohmanirrohim…

Qolhu Allohu ahadz

Kunfayakun saat iki kaduru allahi

Siro wani siro bilahi

Tubuhi abadan. ”

Sekian sekelumit kajian pengetahuan penghancur jin